Pory roku

Wyróżniamy kilka rodzajów pór roku w zależności od wykorzystywania określenia „pora roku” w różnych dziedzinach życia i nauki.

 

Kalendarzowe pory roku:

Kalendarzowe pory roku zostały ustalone dla naszej wygody, aby mniej więcej z dość dużą dokładnością wiedzieć, kiedy zaczyna się poszczególna pora roku bez zagłębiania się w specyficzne i dość skomplikowane obliczenia i tak pory roku kalendarzowe zaczynają się i kończą co roku w tym samym czasie, czyli:

wiosna trwa od 21 marca do 22 czerwca,
lato trwa od 22 czerwca do 23 września,
jesień trwa od 23 września do 22 grudnia,
zima trwa od 22 grudnia do 21 marca,

 

Meteorologiczne pory roku:

W statystyce ważne jest to, aby porównywać okresy w tych samych przedziałach, dlatego pory roku meteorologiczne zostały ustalone dla potrzeb meteorologów i klimatologów jako stałe daty. Dzięki temu można prowadzić obliczenia statystyczne dla poszczególny pór roku porównując te same okresy w ciągu wielu lat.
Różne instytucje i kraje mogą przyjmować różne przedziały czasowe dla poszczególnych pór meteorologicznych, jednakże najczęściej przyjmuje się:

Pory meteorologiczne dla półkuli północnej:
Wiosna: od 1 marca do 31 maja.
Lato: od 1 czerwca do 31 sierpnia.
Jesień: od 1 września do 30 listopada.
Zima: od 1 grudnia do 28 lutego.

Pory meteorologiczne dla Półkuli południowej:
Wiosna: od 1 września do 30 listopada.
Lato: od 1 grudnia do 28 lutego.
Jesień: od 1 marca do 31 maja.
Zima: od 1 czerwca do 31 sierpnia.

 

Astronomiczne pory roku:

Szerokość geograficzna, w której Słońce góruje w zenicie, czyli jest w najwyższym punkcie, zmienia się na przestrzeni całego roku. Możemy to obserwować jako zmianę długości trwania dnia i nocy. Astronomiczne pory roku są wyznaczane w zależności od górowania Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami. Dla ustalenia początku i końca danej pory roku istotne są daty równonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego. Równonoc jest to moment, w którym dzień i noc mają tę samą długość. Prześnienie zimowe to dzień, który jest najkrótszym dniem w roku na danej półkuli. Na drugiej półkuli jest to dzień najdłuższy. Natomiast przesilenie letnie odwrotnie do przesilenia zimowego. Jak widać te astronomiczne zdarzenia co roku występują o innej porze dnia, a nawet innego dnia dlatego Astronomiczne pory roku są ruchome:

(dla północnej półkuli):
Wiosna (92-93 dni): od 20 marca (rzadziej 21 marca) (równonoc wiosenna) i trwa do początku lata
Lato (92-93 dni): od 21 czerwca (rzadziej 20 czerwca) (przesilenie letnie) i trwa do początku jesieni
Jesień (89-90 dni): od 22 lub 23 września (równonoc jesienna) i trwa do początku zimy
Zima (88-89 dni): od 21 lub 22 grudnia (przesilenie zimowe) i trwa do początku wiosny